Illbruck

Download: overzichtelijke luchtdicht bouwen bestekteksten

01-02-2022 door Floris Wouters

In navolging van de handige Wkb-checklist voor de perfecte luchtdichte afwerking, hebben we ook een overzichtelijk document met alle benodigde luchtdicht bouwen bestekteksten opgesteld. Over het algemeen worden in bestekteksten zaken als algemene voorwaarden, noodzakelijke handelingen en materialen met eigenschappen omschreven die een aannemer dient toe te toepassen. Download de bestekteksten hier.

 

Wkb en de Wkb-checklist

De Omgevingswet – en daarmee ook de Wet kwaliteitsborging – wordt niet komende 1 juli ingevoerd, maar op 1 januari 2023. De belangrijkste wijzigingen: aannemers krijgen te maken met meer verantwoordelijkheden en er wordt een private kwaliteitsborger betrokken bij het bouwproces. Met deze wet wil de overheid de kwaliteit van de uitgevoerde werkzaamheden, en het naleven van afspraken die tussen de opdrachtgever en aannemende partij gemaakt zijn, beter beschermen. Meer over Wkb en de Wkb-checklist? Klik hier.

Bestekteksten en Wkb-checklist: bouwkundige brandbeveiliging

Tevens hebben wij een Nullifire Wkb-checklist en de benodigde bestekteksten voor bouwkundige brandbeveiliging opgesteld. Ga hiervoor naar www.nullifire.nl.

Download bestekteksten

Meest gestelde vragen

  • Wat is EPC?

    De EnergiePrestatieCoëfficiënt is een index die de energetische efficiëntie van een nieuwbouw aangeeft. Nieuwe gebouwen moeten aan bepaalde eisen voldoen op het gebied van energiezuinigheid. Dit wordt uitgedrukt in de Energieprestatiecoëfficiënt. Hoe lager de EPC, hoe zuiniger het gebouw. Vanaf 1 januari 2021 komt BENG in de plaats van EPC in bouwaanvragen.