Illbruck
BENG

BENG vervangt EPC per 1 januari 2021

Vragen? Neem contact op!

Jesper van de Laak
Technical Manager

Wat is BENG?

De energieprestatiecoëfficient (EPC) is per 1 januari 2021 vervangen door BENG (Bijna EnergieNeutrale Gebouwen). In de praktijk betekent dit dat de energieprestatie van nieuwbouw wordt vastgesteld aan de hand van drie eisen en dat het niet langer mogelijk is om de eisen onderling te compenseren.

Bij de EPC-eis was het mogelijk om bijvoorbeeld een grote glaswand in een gebouw te zetten en de energieverliezen konden dan gecompenseerd worden met het plaatsen van zonnepanelen. Bij de EPC-eis is er geen relatie met het energieverbruik per m2.
De BENG-eisen houden hier wel rekening mee.

 

BENG eisen

BENG 1

De maximale energiebehoefte in kWh per m2  gebruiksoppervlak per jaar.
Dit betreft de buitenkant van een gebouw, de schil, om de energiebehoefte te beperken.

BENG 2

Het maximale primair fossiel energiegebruik, eveneens in kWh per m2 gebruiksoppervlak per jaar.
Het zo efficiënt mogelijk opwekken van de energiebehoefte.

BENG 3

Het minimale aandeel hernieuwbare energie in procenten.
Dit betreft de energievraag van een gebouw, deze moet zo veel mogelijk uit hernieuwbare energie bestaan.

Gezond binnenklimaat

Consequenties van deze 3 BENG eisen zijn dat er betere isolatie en goede luchtdichting benodigd zijn. Een gezond binnenklimaat van een gebouw is afhankelijker van de voorzieningen voor de luchtverversing in een gebouw. Architecten, adviesbureaus, voorschrijvers en ontwerpers zullen hier in hun ontwerp rekening mee moeten houden en uitvoerders zullen hier tijdens het uitvoeren ook alert op moeten zijn.

Vanaf wanneer BENG

Voor alle nieuwbouw, zowel woningbouw als utiliteitsbouw, geldt dat aanvragen van de omgevingsvergunning vanaf 1 januari 2021 moeten voldoen aan de eisen voor bijna energieneutrale gebouwen (BENG).

Vanwege de voorbeeldfunctie van de overheid moeten overheidsgebouwen al sinds 1 januari 2019 voldoen aan de BENG-eisen

Bron: www.rvo.nl

 

Wat is luchtdicht bouwen? Waarom luchdicht bouwen?