Illbruck
Eisen luchtdicht bouwen

Wet- en regelgeving rondom luchtdicht bouwen

Bouwkundig- en/of productadvies?

Neem contact op met:

Jesper van de Laak
Technical Manager

Aanscherping van de eisen in 2021, 2022 en 2023

In Nederland stelt het Bouwbesluit maximale eisen aan de luchtdoorlatendheid van gebouwen. In de praktijk worden hieraan vaak hogere eisen gesteld. Als u bouwt of verbouwt moet u zich te allen tijde houden aan de voorschriften in het Bouwbesluit. Bij oplevering zal steeds strenger gecontroleerd worden of gebouwen voldoen aan deze eisen.

Bij oplevering zal steeds strenger worden gecontroleerd of gebouwen voldoen aan deze eisen. Denk hierbij aan de BENG-norm die per 1 januari 2021 in werking is getreden en de Wet kwaliteitsborging (Wkb) die in 2022 of 2023 ingaat, maar ook aan de MPG-norm die al sinds 2018 wordt gehanteerd.

De EPC-norm (tot 1 januari 2021, daarna de BENG-norm)

De Energieprestatiecoëfficiënt (EPC) is een index die de energetische efficiëntie van een nieuwbouw aangeeft. Nieuwe gebouwen moeten op het gebied van energiezuinigheid aan bepaalde eisen voldoen. Dit wordt uitgedrukt in de EPC-norm. Hoe energiezuiniger het gebouw, hoe lager de EPC. De EPC wordt berekend met de bepalingsmethode EPG (NEN 7120). Met NEN 7120 kan energiebesparende maatregelen voor nieuw- en verbouw berekend worden en een keuze gemaakt worden tussen de verschillende maatregelen. De gemaakte berekeningen worden ingevoerd in EPG software. Dit wordt soms door een architect, maar vaker door een bouwkundig adviesbureau gedaan.

Meer informatie over EPC

De BENG-norm 

Voor alle nieuwbouw, zowel woningbouw als utiliteitsbouw, geldt dat de vergunningaanvragen sinds 1 januari 2021 moeten voldoen aan de eisen voor Bijna EnergieNeutrale Gebouwen (BENG), die de huidige EPC-norm (Energie Prestatie Coëfficiënt) vervangt. De BENG vloeit voort uit het Energieakkoord voor duurzame groei en de Europese richtlijn EPBD. Het toetsen van de BENG-eisen gebeurt vanaf 1 januari 2012 met de NTA 8800.

Eisen van de BENG-norm:

  1. De maximale energiebehoefte, in kWh per m2 gebruiksoppervlak per jaar, voor koeling en verwarming
  2. Het maximale primair fossiel energiegebruik, eveneens in kWh per m2 gebruiksoppervlak per jaar, voor koeling, verwarming, warmtapwaterbereiding en ventilatoren
  3. Het minimaal aandeel hernieuwbare energie zoals het gebruik van aardwarmte, wind- en zonne-energie
Meer informatie over BENG

De MPG-norm

De MilieuPrestatie Gebouwen (MPG) is een belangrijke maatstaf voor de duurzaamheid van een gebouw. Deze norm geeft aan wat de milieubelasting is van de materialen die in een gebouw worden toegepast. Het gaat hierbij om nieuwe kantoorgebouwen (groter dan 100 m²) en om nieuwbouwwoningen. Per 1 januari 2018 geldt voor de MPG een maximum grenswaarde van 1,0.

Wet Kwaliteitsborging

Op 1 januari 2023 (de wet is wederom uitgesteld) treedt de Wet kwaliteitsborging voor de bouw in werking. De Wkb heeft tot doel de bouwkwaliteit en het toezicht te verbeteren en de positie van de eindgebruiker te versterken.

Wat gaat er veranderen?
Met de komst van deze nieuwe wet komt de papieren toetsing door de gemeente te vervallen. In plaats hiervan houdt een private kwaliteitsborger toezicht en doet een technische toetsing van de ‘as built-situatie’: datgene dat is uitgevoerd.
Hij toetst risico gestuurd op de volgende aspecten:

  • Functionaliteit
  • Constructie
  • Brandveiligheid
  • Aan het zicht onttrokken zaken

CPG Nederland heeft specialistische kennis over het borgen van luchtdichting en brandveiligheid en adviseert u graag hoe u aan de gestelde eisen kunt voldoen. Beide oplossingen worden veelal aan het zicht onttrokken en verdienen juist daarom de nodige aandacht. Daarnaast bieden wij voor luchtdichting en brandveiligheid ook handige Wkb-checklists. Deze zijn gratis te downloaden, neem hiervoor contact met ons op of klik op onderstaande button. Meer informatie over Wkb? Klik dan hier.

Download Wkb-checklist

Heeft u nog vragen, wilt u meer weten of heeft u advies nodig?

 

Bouwkundig- en/of productadvies?

Neem direct contact op met Jesper

Jesper van de Laak
Technical Manager

Laat uw nummer achter en we bellen u terug

Bouwdetail- en/of projectadvies?

Neem direct contact op met Knelis

Laat uw nummer achter en we bellen u terug