Illbruck

Nieuwe invoeringsdatum Omgevingswet 1 juli 2023

15-10-2022 door Yvonne Woestenburg

De Omgevingswet – en daarmee ook de Wet kwaliteitsborging (Wkb) – wordt ingevoerd op 1 juli 2023 na eerder al enkele keren te zijn uitgesteld. Minister De Jonge voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening heeft het ontwerp-Koninklijk Besluit (KB) met deze nieuwe inwerkingtredingsdatum voor de Omgevingswet aangeboden aan de Eerste en Tweede Kamer. Om toch alvast volledig klaar te zijn voor Wkb heeft CPG een handige Wkb-checklist voor de perfecte luchtdichte afwerking opgesteld.

De nieuwe vastgestelde datum biedt alle betrokken partijen duidelijkheid en bovenal meer zekerheid om goed te kunnen oefenen met het nieuwe digitale systeem en deze nieuwe manier van werken.

De belangrijkste wijzigingen: aannemers krijgen te maken met meer verantwoordelijkheden en er wordt een private kwaliteitsborger betrokken bij het bouwproces. Met de wet wil de overheid de kwaliteit van de uitgevoerde werkzaamheden, en het naleven van afspraken die tussen de opdrachtgever en aannemende partij gemaakt zijn, beter beschermen. Meer over Wkb en de Wkb-checklist? Klik hier.

Luchtdicht bouwen bestekteksten

Als extra service bieden wij nu ook een compleet en duidelijk document met hierin een overzicht van de illbruck Luchtdicht Bouwen Bestekteksten. Klik hier.

Wkb-checklist: bouwkundige brandbeveiliging

Tevens hebben wij een Nullifire Wkb-checklist voor bouwkundige brandbeveiliging opgesteld. Ga hiervoor naar www.nullifire.nl.

Download Wkb-checklist

Meest gestelde vragen

  • Wat is EPC?

    De EnergiePrestatieCoëfficiënt is een index die de energetische efficiëntie van een nieuwbouw aangeeft. Nieuwe gebouwen moeten aan bepaalde eisen voldoen op het gebied van energiezuinigheid. Dit wordt uitgedrukt in de Energieprestatiecoëfficiënt. Hoe lager de EPC, hoe zuiniger het gebouw. Vanaf 1 januari 2021 komt BENG in de plaats van EPC in bouwaanvragen.