Illbruck

Artikel GevelBouw: Bijna Energie Neutrale Gebouwen (BENG)

01-03-2021 door Floris Wouters

In samenwerking met vakblad GevelBouw en certificatie-instelling SKG-IKOB hielpen wij onlangs mee aan de publicatie van het artikel: Bijna Energie Neutrale Gebouwen (BENG), SKG-IKOB maakt gecertificeerde hoogwaardige en duurzaam aangebrachte luchtdichting mogelijk. Bekijk hieronder het volledige artikel. 

Voor alle nieuwbouw geldt dat de vergunningaanvragen vanaf 1 januari 2021 moeten voldoen aan de eisen voor Bijna EnergieNeutrale Gebouwen (BENG), de opvolger van de EPC (Energieprestatiecoëfficiënt). De BENG-eisen vloeien voort uit het Energieakkoord voor duurzame groei en uit de Europese Energy Performance of Buildings Directive (EPBD). Met het invoeren van deze eisen wordt de luchtdichtheid van een gebouw steeds belangrijker. De keuze voor geschikte én duurzame materialen is hierbij van het grootste belang. Daarnaast moet niet onderschat worden dat de kwaliteit van het aanbrengen van deze materialen cruciaal is om ook op de langere termijn de luchtdichtheid van het gebouw te kunnen garanderen. Certificatie-instelling SKG-IKOB ontwikkelde twee beoordelingsrichtlijnen die de kwaliteit van de luchtdichtheid van aansluitingen middels certificatie van de producten én de aanbrengingsprocessen zullen borgen. Klik op de button hiernaast voor het volledige artikel.

bron: Gevelbouw.info

Meest gestelde vragen

  • Wat is EPC?

    De EnergiePrestatieCoëfficiënt is een index die de energetische efficiëntie van een nieuwbouw aangeeft. Nieuwe gebouwen moeten aan bepaalde eisen voldoen op het gebied van energiezuinigheid. Dit wordt uitgedrukt in de Energieprestatiecoëfficiënt. Hoe lager de EPC, hoe zuiniger het gebouw. Vanaf 1 januari 2021 komt BENG in de plaats van EPC in bouwaanvragen.