Illbruck

Wijzigingen EPC - gevolgen Qv10

11-01-2015 door Alexander de Boon

Wijzigingen EPC – Gevolgen qv10

We merken dat er verwarring is omtrent de wijzigingen die hebben plaatsgevonden per 1 januari 2015 als het gaat om het bouwbesluit, de EPC en wat dit voor gevolgen heeft voor de qv;10.

Allereerst een paar losse opmerkingen hierover.
1. Het bouwbesluit is een wettelijk minimale eisenpakket waar een gebouw / woning aan moet voldoen. Denk hierbij aan constructieve veiligheid, minimale afmetingen gebruikersruimte, brandveiligheid, minimale isolatiewaarde, ventilatiewaarden per ruimte in een gebouw, etc.
De luchtdichtheid is onveranderd gebleven en staat nog steeds op 200 dm3/s (is overigens een meer “lucht-open” als “luchtdichte” waarde).
2. De EPC is in het leven geroepen om de CO2 uitstoot te kunnen sturen en de bijbehorende ontwerptool gaat alleen daar op in. Eenvoudig gezegd is het een getal waar men aan moet voldoen na het invullen van de bijbehorende ontwerptool die bijdragen aan het omlaag brengen van de CO2 uitstoot (energievraag) van het desbetreffende gebouw / woning. Dit houdt in dat men bovenop de minimale eisen die in het bouwbesluit staan nog extra maatregelen zal moet nemen om hieraan te voldoen. Nu er wederom een verlaging heeft plaatsgevonden zal het aantal te nemen maatregelen alleen maar meer en/of verbeterd moeten worden.

Welke rol speelt luchtdichtheid hierin?

Wat wel eens gedacht word is dat de qv;10 waarde met de nieuwe EPC eis ook strenger is geworden (vaak gedacht 0.4 dm3/s.m2), maar niets is minder waar. Nogmaals, het bouwbesluit is het enige document wat een minimale eis stelt, die is gelijk gebleven. Indien het mogelijk is om tot een EPC van 0.4 te komen met die minimale eis van 200 dm3/s, dan voldoet men aan wet en regelgeving en zou er gebouwd mogen worden. Echter, er wordt nu steeds vaker ingezien dat luchtdicht bouwen een kosteneffectieve manier is die ook nog eens een belangrijke rol speelt in het hele verhaal om de energievraag naar beneden te krijgen. Los nog van het voordeel dat het condensatievorming in de constructie beperkt, het comfort in huis enorm verhoogt (voorkomt tocht en verbetert geluidswerendheid) en luchtdicht betekent ook waterdicht. Kortom, het invullen van een lage qv;10 waarde in de aanvraag, draagt bij tot het eenvoudiger behalen van de EPC 0.4.

Of te wel, is bij het verlagen van de EPC van 0.6 naar 0.4 ook de luchtdichtheidseis aangescherpt?

Nee, die is feitelijk nog steeds 200 dm3/s, echter de noodzaak tot het toepassen van een lagere qv;10 is vergroot en daardoor speelt luchtdicht bouwen een steeds belangrijkere rol.

PS: een grote wijziging die wel heeft plaatsgevonden in het bouwbesluit zijn de minimale isolatiewaarde waaraan een gebouw moet voldoen. Voor het eerst geldt er niet één waarde, maar heeft men differentiatie aangebracht, te weten:
• Vloer Rc-waarde minimaal 3,5 m2K/W
• Gevel Rc-waarde minimaal 4,5 m2K/W
• Dak Rc-waarde minimaal 6,0 m2K/W

Auteur Alexander de Boon, Product Manager Noord Europa tremco illbruck, febr. 2015