Illbruck

ME480 Butylband BB

Specifiek ontworpen voor bouwtoepassingen waar hoge vuurvertragende prestaties vereist zijn (bijv. hoge gebouwen).

Toepasbaar als permanente waterdichting, luchtdichting, bij compartimenteringen en bij reparaties van dampdoorlatende voegen en afdichtingen in de bouw. Hecht op de meeste normale bouwmaterialen zoals glas, staal, beton, steen, hout en aluminium.

 

Producteigenschappen

  • Brandklasse B, s1, d0
  • Zeer hoge dampdichtheid, dus ook water -en luchtdich
  • De kleeflaag blijft bij hoge en extreem lage temperaturen flexibel en zakt niet uit
  • Zowel de drager als de butyl kleeflaag zijn UV-bestendig

 

 

Verwerkingstips

  • Op sterk poreuze ondergronden (beton, gasbeton, pleisterwerk e.d.) alsmede butyl bandoverlappingen adviseren wij voor te strijken met illbruck ME907 Butylband NT Primer.

  • Voor het bepalen van de breedtemaat van de toe te passen illbruck ME480 Butylband BB, geldt als algemene regel: de breedte van de voeg plus 100 mm hechtvlak (50mm voor beide zijden).
  • Voor het bepalen van de totaal benodigde lengte, geldt als algemene regel dat illbruck ME480 Butylband BB een overlapping heeft bij aansluitingen onderling van ten minste 25 mm.