Illbruck

CPG Construction Products Group Europe

Privacy Kennisgeving

Voor de doeleinden van toepasselijke gegevensbescherming en privacywetgeving wordt CPG Construction Products Group Europe beschouwd als de “Beheerder” met betrekking tot de Persoonsgegevens dat het verzamelt, gebruikt en beheert in overeenstemming met deze Privacy Kennisgeving (“Kennisgeving”).

Het Bedrijf maakt deel uit van een multinationale groep van aangesloten bedrijven met databases in verschillende landen, waarvan sommige worden geëxploiteerd door gelieerde ondernemingen en waarvan sommige worden beheerd door derde partijen namens het Bedrijf of haar gelieerde ondernemingen.

Het beschermen van uw privacy is voor ons belangrijk. We doen er alles aan om alle Persoonsgegevens die aan ons worden verstrekt te beschermen, of dit nu is door personen met wie we zakendoen, bezoekers en gebruikers van onze websites of anderszins. Persoonsgegevens zijn gegevens die betrekking hebben op een geïdentificeerde of identificeerbare levende persoon en die de persoon identificeren, hetzij direct, bijvoorbeeld door de naam, het postadres of e-mailadres, of indirect zoals via het IP-adres (Internet Protocol), telefoonnummer, leeftijdscategorie enz. Persoonsgegevens worden verkregen via het volgen van websitegebruik of wanneer u ons deze gegevens vrijwillig verstrekt, bijvoorbeeld door formulieren op de website in te vullen.

Deze Kennisgeving verklaart welke Persoonsgegevens en niet-Persoonsgegevens wij zowel op deze website of anderszins verzamelen, hoe we deze kunnen gebruiken en beheren en welke rechten u hebt met betrekking tot uw Persoonsgegevens. Voordat u ons Persoonsgegevens verstrekt of onze website doorbladert, dient u deze Kennisgeving volledig te lezen en ervoor te zorgen dat u op de hoogte bent van onze privacypraktijken.

Houd er rekening mee dat onze website mogelijk links naar andere websites bevat. Deze websites van derde partijen vallen niet onder deze Kennisgeving en we raden u aan de privacy- en beveiligingsbeleidslijnen van elke website die u bezoekt te controleren. Wij zijn alleen verantwoordelijk voor de privacy en veiligheid van de gegevens die wij verzamelen en hebben geen controle over de acties van derde partijen met betrekking tot uw Persoonsgegevens.

Raadpleeg de onderstaande woordenlijst voor een uitleg van de gedefinieerde termen in deze Kennisgeving.

Wiens Persoonsgegevens verzamelen we?

Het Bedrijf verzamelt Persoonsgegevens van verschillende personen in het kader van haar bedrijfsactiviteiten, waaronder:

 • medewerkers;
 • vertegenwoordigers van onze leveranciers, klanten en andere zakelijke contacten;
 • contractanten;
 • gebruikers van onze website;
 • consumenten;
 • personen die op welke manier dan ook contact met ons opnemen; en
 • sollicitanten.

Hoe we uw Persoonsgegevens verzamelen

We verkrijgen Persoonsgegevens die u bewust en vrijwillig aan ons verstrekt, zowel in een online als offline situatie. We verzamelen bijvoorbeeld Persoonsgegevens wanneer u:

• onze website bezoekt en/of een van onze webformulieren invult (bijvoorbeeld via onze dienst “Vraag het de Expert”);

 • contact opneemt met onze klantenservice of op een andere manier informatie bij ons aanvraagt;
 • onze bedrijfsruimten bezoekt;
 • een bestelling bij ons plaatst;
 • u ons uw contactgegevens verstrekt via een visitekaartje of anderszins;
 • een enquête invult;
 • met ons communiceert via websites voor sociaal netwerken, apps van derde partijen of vergelijkbare technologieën;
 • een van onze handelsbalies bezoekt op een tentoonstelling.

We kunnen ook door ons ontvangen informatie verzamelen van externe bronnen, bijvoorbeeld met betrekking tot uw gebruik van andere websites die wij exploiteren en van aanverwante derde partijen zoals onderaannemers.

Welke Persoonsgegevens we verzamelen

Het bedrijf kan een reeks aan Persoonsgegevens van u verzamelen, zoals uw naam, geslacht, functietitel, fotografische identificatie, e-mailadres, telefoonnummer, thuis- of zakelijk adres en andere contactgegevens, gegevens over uw interesses, communicatie met u (waaronder notities van oproepen of vergaderingen) en financiële en betalingsinformatie.

Wanneer u onze Website gebruikt verzamelen wij bepaalde standaard informatie die door uw browser naar onze Website worden verzonden. Dit omvat technische informatie, zoals uw IP-adres, browsertype, besturingssysteem, taal, tijdzone-instelling, toegangstijden en verwijzende websiteadressen.

De doeleinden waarvoor we uw Persoonsgegevens verwerken

We verwerken uw Persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 • om u te voorzien van informatie over en te voldoen aan uw verzoeken om producten en diensten;
 • om uw vragen te beantwoorden;
 • om onderzoek uit te voeren en reclame te maken;
 • om contact met u op te nemen over verbeterde producten of productgebruik;
 • om u te voorzien van e-nieuwsbrieven;
 • om u te e-mailen;
 • om u toe te staan deel te nemen aan online ondersteuning of diensten van “Vraag het de Expert”;
 • om u op de hoogte te stellen van eventuele wijzigingen in uw diensten en om u te voorzien van informatie met betrekking tot soortgelijke goederen en diensten die voor u interessant kunnen zijn;
 • om garanties te registreren en beheren;
 • om met u en externe contactpersonen te communiceren;
 • om uw deelname aan promoties en sweepstakes of toestemming mogelijk te maken;
 • om onze website te beheren en onze producten en diensten te helpen verbeteren;
 • om u in staat te stellen problemen met onze website te melden;
 • om analyses uit te voeren met betrekking tot het gebruik van onze website;
 • om te voldoen aan toepasselijke wet- en regelgeving; en
 • overige bedrijfsgerelateerde doeleinden, waaronder het onderhandelen over, het afsluiten en uitvoeren van contracten, het beheren van accounts en dossiers, het aanpassen van inhoud die onder een licentie valt (zoals is gedefinieerd in de Gebruikersvoorwaarden van de website), het ondersteunen van activiteiten op het gebied van maatschappelijk verantwoord ondernemen, juridische, regelgevende en interne onderzoeken, algemene bedrijfsdoeleinden en administratie van schulden.

Houd er rekening mee dat u niet met ons kunt communiceren via de “Contact” of links voor ondersteuning op de website of via e-mail zonder enige persoonsgegevens te verstrekken. Indien u contact met ons of onze dienstverleners opneemt wordt er een dossier van die sessie of correspondentie bijgehouden.

Werving

Wanneer u solliciteert via onze website of anderszins, verzamelen we aanvullende, specifiekere Persoonsgegevens over u, zoals uw kwalificaties, loopbaangeschiedenis, referenties van derde partijen en gespreksnotities. We kunnen u ook om andere gegevens vragen, bijvoorbeeld uw interesses en de soorten banen waarin u geïnteresseerd bent. Alle Persoonsgegevens die u ons verstrekt met betrekking tot een vacature worden verwerkt in overeenstemming met deze Kennisgeving.

De wettelijke grondslag voor het verwerken van uw Persoonsgegevens door het bedrijf

Om te voldoen aan de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming is het Bedrijf verplicht de wettelijke grondslag voor de verwerking van uw Persoonsgegevens uiteen te zetten. In overeenstemming met de doeleinden waarvoor wij uw Persoonsgegevens verzamelen en gebruiken, zoals hierboven uiteengezet, is de wettelijke grondslag voor het verwerken van uw Persoonsgegevens door het Bedrijf doorgaans een van de volgende:

 • uw toestemming;
 • de uitvoering van een contract dat we met u of met andere personen hebben;
 • legitieme bedrijfsbelangen van het Bedrijf of van onze derde partijen (bijvoorbeeld bij het onderhouden en promoten van onze activiteiten door klanten mogelijkheden om feedback aan te bieden); of
 • naleving van onze wettelijke verplichtingen.

Met wie we uw Persoonsgegevens delen

Wij maken deel uit van een multinationale groep van aangesloten bedrijven met databases in verschillende landen, waarvan sommige worden geëxploiteerd door gelieerde ondernemingen en waarvan sommige worden beheerd door derde partijen namens het Bedrijf of een van onze gelieerde ondernemingen. We kunnen uw gegevens naar een of meer van dergelijke databases overdragen buiten uw vestigingsland, mogelijkerwijs met inbegrip van landen die mogelijk geen passend beschermingsniveau van uw persoonsgegevens vereisen in vergelijking met de in uw land geboden bescherming. Het Bedrijf en haar gelieerde ondernemingen hebben echter controles ingesteld zoals door de toepasselijke wetgeving is vereist om het bezit van en de overdracht van Persoonsgegevens te waarborgen. Hieronder volgen voorbeelden van hoe en waarom uw Persoonsgegevens kunnen worden gedeeld:

Het Bedrijf kan uw Persoonsgegevens delen met mensen binnen ons moederbedrijf, dochterondernemingen en gelieerde ondernemingen die om zakelijke of juridische redenen een “noodzaak om te weten” van deze gegevens hebben, bijvoorbeeld om een administratieve functie uit te voeren, zoals het verwerken van een factuur, of om een vraag die u hebt ingediend door te sturen naar de relevante afdeling of gelieerde onderneming.

We kunnen uw Persoonsgegevens openbaar maken aan derde partijen, waaronder de autoriteiten, adviseurs van het Bedrijf, leveranciers van IT-diensten en derde partijen die door het Bedrijf of aan haar gelieerde ondernemingen zijn ingeschakeld voor het leveren van door u gevraagde diensten; om intellectuele eigendomsrechten te beschermen met materiaal dat wordt weergegeven op of anderszins beschikbaar is op de website van het Bedrijf; voor het verkrijgen van juridisch of overig professioneel advies; om te reageren op een juridisch verzoek of om te voldoen aan een wettelijke verplichting; of om de Gebruiksvoorwaarden van de website van het Bedrijf af te dwingen.

We kunnen uw Persoonsgegevens aan derde partijen openbaar maken in het geval wij een bedrijf of activa verkopen, kopen of samenvoegen, waaronder aan de toekomstige verkoper of koper van dergelijke bedrijven of activa.

Met uw toestemming kunnen wij uw Persoonsgegevens openbaar maken aan derde partijen die producten aanbieden die interessant voor u kunnen zijn. Deze bedrijven kunnen dan direct contact met u opnemen met product- of proefaanbiedingen, gepersonaliseerde aanbiedingen en informatie of om uw feedback te vragen over producten en programma’s die interessant voor u kunnen zijn.

Omdat het Bedrijf wereldwijd actief is en zoals eerder uiteen is gezet, kunnen we de Persoonsgegevens die u ons verstrekt, delen met elke gelieerde overneming over de gehele wereld. Deze entiteiten zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te handhaven en mogen deze niet gebruiken voor andere doeleinden dan de doeleinden die in deze Kennisgeving uiteen zijn gezet.

We kunnen besluiten om gebruikers toe te staan om opmerkingen, berichten, getuigenissen of andere gegevens te delen. Indien u ervoor kiest om dergelijke gegevens aan ons te verstrekken, zijn de gegevens die u verstrekt mogelijk algemeen beschikbaar voor het publiek. Gegevens die u op deze gebieden verstrekt, kunnen door anderen die er toegang toe hebben worden gelezen, verzameld en gebruikt.

Onze werknemers kunnen persoonlijke apparaten gebruiken om toegang te krijgen tot onze systemen die uw Persoonsgegevens bevatten, zodat uw Persoonsgegevens kunnen worden overgedragen via of aan serviceproviders die met onze werknemers contracteren voor bijvoorbeeld mobiele gegevens.

We kunnen worden gevraagd om uw Persoonsgegevens te delen om te voldoen aan een gerechtelijk bevel, wetgeving of juridisch proces, waaronder om te reageren op verzoeken van de overheid of regelgevende instanties. Openbaarmaking kan ook noodzakelijk zijn als we redenen hebben om aan te nemen dat openbaarmaking noodzakelijk is om te identificeren, contact op te nemen of juridische stappen te ondernemen om de rechten van het Bedrijf te doen gelden, waaronder jegens u of een derde partij wegens het niet betalen of overtreding van een overeenkomst met ons. We kunnen uw Persoonsgegevens delen om de veiligheid van het Bedrijf, onze klanten of anderen te beschermen; of om schade of inmenging in onze rechten of eigendom, of de rechten of het eigendom van andere Verwerkers of iemand anders die schade zouden kunnen ondervinden van dergelijke activiteiten te voorkomen.

Overwegingen voor de overdracht van Persoonsgegevens

Houd er rekening mee dat elke persoon aan wie het Bedrijf uw Persoonsgegevens onder deze Kennisgeving openbaar mag maken, zich in een ander land dan uw eigen land kan bevinden en dat het betreffende land mogelijk een lager niveau van vereisten inzake gegevensbescherming kan bieden dan uw eigen land. Door akkoord te gaan met deze Kennisgeving stemt u in met de overdracht van uw Persoonsgegevens naar een ander land dan het uwe.

Zoals hierboven uiteengezet, ondernemen we, wanneer we Persoonsgegevens over de grenzen heen overdragen, wettelijk vereiste maatregelen om ervoor te zorgen dat er voldoende waarborgen zijn om uw Persoonsgegevens te beschermen en om ervoor te zorgen dat deze worden behandeld in overeenstemming met deze Kennisgeving. Als u gevestigd bent in de EER of het VK, kunt u via het onderstaande e-mailadres een kopie aanvragen van de veiligheidsmaatregelen die we hebben ingesteld om uw Persoonsgegevens en privacyrechten onder deze omstandigheden te beschermen.

Beveiliging

Het Bedrijf onderneemt redelijke technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen om Persoonsgegevens te beschermen tegen onopzettelijke of onwettige vernietiging, onopzettelijk verlies en ongeautoriseerde toegang, vernietiging, verkeerd gebruik, wijziging of openbaarmaking.

Bewaring van gegevens

We bewaren uw Persoonsgegevens zo lang als we die nodig hebben voor de hierboven uiteengezette doeleinden en daarom is deze termijn afhankelijk van uw interacties met ons. Indien u bijvoorbeeld een aankoop bij ons hebt gedaan, houden wij een dossier bij van uw aankoop voor de termijn die noodzakelijk is voor facturering, belastingen en garantiedoeleinden. We kunnen ook een dossier met de correspondentie met u bewaren (bijvoorbeeld als u een klacht over een product hebt ingediend) zo lang als noodzakelijk is om ons tegen een juridische claim te beschermen. Indien we uw gegevens niet langer hoeven te bewaren, verwijderen we deze. Houd er rekening mee dat als u zich afmeldt voor onze marketingcommunicatie, we uw e-mailadres zullen bewaren om ervoor te zorgen dat we u in de toekomst geen marketing-e-mails sturen.

Uw rechten

Toepasselijke wetgeving voor privacy van gegevens bieden personen rechten met betrekking tot Persoonsgegevens die organisaties over hun bewaren. Indien u wenst om:

 • een kopie aan te vragen van de Persoonsgegevens die we over u bewaren; of
 • ons te vragen om de verwerking van uw Persoonsgegevens te verbeteren, te verwijderen of te beperken,

verzoeken wij u om uw schriftelijke aanvraag in te dienen via dataprotection(at)tremco-illbruck.com.

Indien u besluit dat u geen commerciële communicatie van ons wilt ontvangen, via e-mail, telefoon of post, kunt u ervoor kiezen om dergelijke berichten niet te ontvangen door op de link “uitschrijven” onderaan elke commerciële e-mail te klikken en uw voorkeuren bij te werken, of door contact met ons op te nemen via dataprotection(at)tremco-illbruck.com.

Toegang tot en correctie van uw gegevens

Het is heel belangrijk om uw informatie juist en actueel te houden. Onjuiste of onvolledige informatie kan van invloed zijn op ons vermogen om relevante diensten aan u te leveren. Laat het ons weten als er wijzigingen in uw Persoonsgegevens nodig zijn via ons formulier “Contact met ons opnemen

Kinderen

Deze site is niet bedoeld voor kinderen en we verwerken niet bewust gegevens van kinderen jonger dan dertien (13) jaar zonder de toestemming van hun ouders of wettelijke voogden. In een geval waarin dergelijke gegevens zijn verzameld, is dit puur toevallig en onopzettelijk.

Wijzigingen in deze Kennisgeving

We behouden ons het recht voor om deze Kennisgeving op elk moment te wijzigen of aan te passen door de herziene Kennisgeving op onze website te plaatsen. Het is uw verantwoordelijkheid om de Kennisgeving telkens wanneer u ons informatie verstrekt of een bestelling plaatst te controleren.

Niet-Persoonsgegevens Informatie en Cookies

Niet-Persoonsgegevens Informatie

Niet-Persoonsgegevens Informatie zijn gegevens die over u gaan maar u niet identificeren als persoon, hetzij direct of indirect, zoals uw browsertype, de URL van de vorige website die u bezocht, uw internetverbinding, de apparatuur die u gebruikt om toegang tot de website te verkrijgen, enz. Het bedrijf kan direct of via derde partijen automatisch bepaalde soorten Niet-Persoonsgegevens van u verzamelen wanneer u de Website gebruikt. We kunnen ook Niet-Persoonsgegevens verzamelen die u vrijwillig verstrekt, zoals gegevens die zijn opgenomen in een antwoord op een vragenlijst of enquête.

We kunnen Niet-Persoonsgegevens delen met andere derde partijen die niet hierboven zijn beschreven. Wanneer we dit doen, kunnen we de gegevens samenvoegen of de-identificeren, zodat het niet waarschijnlijk is dat een derde partij gegevens aan u, uw computer of uw apparaat kan koppelen. Samenvoeging betekent dat we de Niet-Persoonsgegevens van een groot aantal mensen samenvoegen, zodat de gegevens niet op een enkele persoon betrekking hebben. De-identificeren betekent dat we proberen bepaalde gegevens die kunnen worden gebruikt om gegevens aan een bepaalde persoon te koppelen, te verwijderen of te wijzigen.

Met uitzondering van alle Persoonsgegevens die het Bedrijf van u kan verzamelen zoals beschreven in deze Kennisgeving, wordt al het materiaal, gegevens of andere communicatie die u verzendt, uploadt of plaatst op de website of per e-mail verzendt naar het Bedrijf (“Communicatie”) beschouwd als niet-vertrouwelijk en niet-eigendomsrechtelijk beschermd. Het Bedrijf is niet verplicht om de vertrouwelijkheid te bewaren of om af te zien van openbaarmaking van de Communicatie. Het bedrijf is niet aansprakelijk voor en zal vrij zijn om de communicatie en alle gegevens, afbeeldingen, geluiden, testen, productideeën, suggesties of verbeteringen, evenals alles wat daarin is ingesloten voor iedereen te kopiëren, openbaar te maken, te verspreiden, op te nemen en anderszins te gebruiken voor commerciële of niet-commerciële doeleinden.

Cookies

Over het algemeen kunt u de Website bezoeken zonder het Bedrijf te vertellen wie u bent of Persoonsgegevens over uzelf te onthullen. Het Bedrijf en de bedrijven die diensten verlenen aan of namens het Bedrijf kunnen echter verschillende technologieën gebruiken, zoals cookies en webbakens (1×1 pixels), om niet-persoonsgegevens te verzamelen die kunnen worden waargenomen als gevolg van uw bezoek. We zullen expliciet toestemming vragen voor het gebruik van cookies op onze website. Cookies worden gebruikt om algemene statistische gegevens over het gebruik en volume te verzamelen. U kunt het gebruik van cookies in uw browser regelen (ga naar www.aboutcookies.org voor meer informatie hierover); als u cookies afwijst, zijn sommige of al uw mogelijkheden om onze website te gebruiken echter beperkt. Naast het gebruik van cookies gebruiken we Google Analytics om trends te analyseren, de website te beheren, bewegingen rond de website te volgen en demografische gegevens te verzamelen over ons gebruikersbestand in zijn geheel. Als u zich wilt afmelden voor het volgen door Google Analytics op alle websites, gaat u naar http://tools.google.com/dlpage/gaoptout. Zij kunnen ook niet-persoonsgegevens uit onze advertentiecampagnes gebruiken en openbaar maken voor rapportagedoeleinden, voor het plannen en optimaliseren van de verstrekking van inhoud en, uiteraard, als ze daartoe wettelijk verplicht zijn. Het Bedrijf kan alle via de Website verkregen gegevens gebruiken voor elk wettelijk doel, waaronder, maar niet beperkt tot, het ontwikkelen, gebruiken en ter beschikking stellen aan derde partijen (kosteloos of tegen betaling) van samengestelde gegevens over trends, producten, veiligheids-/privacymotieven en onderzoek, interne registratie en rapportage, het meten en rapporteren van leer-, prestatie- en andere statistische gegevens met betrekking tot elk aspect van de Website, met de uitzondering dat het Bedrijf samengestelde gegevens niet zal rapporteren op een manier die redelijkerwijs mogelijk maakt dat dergelijke gegevens worden geïdentificeerd met een gebruiker.

Onze website kan ook sociale media- of leadgeneratie-functies bevatten, zoals knoppen voor Facebook of Twitter en widgets, zoals de knop “delen”. Deze functies kunnen uw IP-adres verzamelen, welke pagina u op onze website bezoekt en kunnen een cookie instellen om de functie correct te laten functioneren. Functies en widgets voor sociale media en leadgeneratie kunnen worden gehost door een derde partij. Uw interacties met deze functies en widgets zijn onderworpen aan het privacybeleid van het bedrijf dat deze functies verstrekt.

Sociale media-functies

Onze website kan ook sociale media- of leadgeneratie-functies bevatten, zoals knoppen voor Facebook of Twitter en widgets, zoals de knop “delen”. Deze functies kunnen uw IP-adres verzamelen, welke pagina u op onze website bezoekt en kunnen een cookie instellen om de functie correct te laten functioneren. Functies en widgets voor sociale media en leadgeneratie kunnen worden gehost door een derde partij. Uw interacties met deze functies en widgets zijn onderworpen aan het privacybeleid van het bedrijf dat deze functies verstrekt.

Vragen en klachten

Als u zich zorgen maakt of klachten hebt over de manier waarop het Bedrijf uw Persoonsgegevens heeft gebruikt, moet u dit, als eerste stap, schriftelijk melden aan het Bedrijf via dataprotection(at)tremco-illbruck.com.

Indien u niet tevreden bent met de afhandeling van uw bezorgdheid of klacht door het Bedrijf, kunt u dit escaleren naar uw nationale Autoriteit voor Gegevensbescherming.

Laatst bijgewerkt mei 2018

Woordenlijst

 

Beheerder Een partij die het doel en de middelen van de verwerking van gegevens bepaalt.
Autoriteit voor Gegevensbescherming De desbetreffende toezichthoudende autoriteit die verantwoordelijk is voor aangelegenheden inzake privacy of gegevensbescherming in het rechtsgebied van het Bedrijf en/of gelieerde onderneming;
Europese Economische Ruimte (EER) De EER omvat alle lidstaten van de Europese Unie en IJsland, Liechtenstein en Noorwegen.
Persoonsgegevens Gegevens die betrekking hebben op een geïdentificeerde of identificeerbare persoon (d.w.z. gegevens over medewerkers van het bedrijf, contractanten, sollicitanten, medewerkers van verkopers en leveranciers, aannemers, klanten, patiënten die onze producten gebruiken en personen die gebruik maken van onze website of servicecentra). Deze omvatten namen, adressen, e-mailadressen, sollicitaties, gegevens gebruikersaccount en correspondentie. Persoonsgegevens kunnen ook gegevens over het surfen op het internet bevatten (bijv. gegevens die zijn gekoppeld aan een bepaalde cookie) en IP-adressen, wanneer dergelijke gegevens aan een persoon kunnen worden gekoppeld.
Verwerking Alles doen met Persoonsgegevens; dit omvat het verzamelen, opslaan, benaderen, combineren met andere gegevens, delen met een derde partij of zelfs verwijderen.