Illbruck
NBvL

Brancheverenigingen

Jesper van de Laak
Technical Manager

NBvL

De Nederlandse branchevereniging voor luchtdichtheidsmetingen is er voor een ieder die het belangrijk vindt dat er eenduidig en reproduceerbaar wordt gemeten en gerapporteerd. De vereniging biedt duidelijke meerwaarde voor zowel gebouweigenaren en gebruikers als voor de aangesloten organisaties en meetbedrijven.

Gebouwen worden steeds vaker gecontroleerd op luchtdichtheid. De metingen worden door verschillende bedrijven uitgevoerd met ieders eigen kennis en kwaliteit. Als gecertificeerd lid wordt door SKH getoetst of de metingen op de juiste manier worden uitgevoerd en gerapporteerd.

Doelstelling NBvL

Het hanteren van een eenduidige en genormeerde meetmethode volgens BGS 13-01, het delen van kennis over het groeiende belang van
luchtdichtheid en het stimuleren van onderzoeken naar betere producten, materialen en toepassingen op dit vakgebied.

 

 

 

NBVL logo

Heeft u vragen over de samenwerking tussen NBvL en CPG? Neem dan contact met ons op.