Illbruck

Wet kwaliteitsborging - wat betekent dit voor de aannemer?

12-11-2019 door Yvonne Woestenburg

De wet kwaliteitsborging zal in 2022 in werking treden. Het doel van deze wet is het verbeteren van de borging van de  bouwkwaliteit, het verbeteren van de positie van de consument en het stimuleren van kwaliteitsverbetering en faalkostenvermindering.

Om dit voor elkaar te krijgen wordt een stelsel ontwikkeld voor toetsing op relevante kwaliteitsaspecten van het gebouw  door een onafhankelijke marktpartij. Verder zal een verklaring van de kwaliteitsborger bij oplevering voorwaarde zijn voor ingebruikname  van het gebouw

Ten onrechte wordt gedacht dat de aannemer altijd aansprakelijk is voor verborgen gebreken na oplevering. Een aannemer is alleen aansprakelijk als hij een toerekenbare bouwfout maakt. Een constructiefout door bijvoorbeeld de constructeur kan hem niet aangerekend worden.

De aannemer is wel verplicht om zijn opdrachtgever op tijd, duidelijk en schriftelijk te waarschuwen. Bijvoorbeeld voor fouten in de constructie. Als hij deze verplichting is nagekomen is hij niet aansprakelijk voor de eventueel ontstane schade.

Ook wordt gedacht dat de aannemer de bouwkwaliteit moet aantonen. Dit is onjuist. De vergunninghouder moet bij gereedmelding met een verklaring van de kwaliteitsborger aantonen dat het project minimaal voldoet aan het Bouwbesluit. De aannemer is verantwoordelijk voor de personen die hij inschakelt (stukadoor, elektricien etc.), maar niet voor andere partijen die betrokken zijn bij het bouwproces. Opdrachtgevers moeten binnen 2 jaar bij de aannemer gebreken in het bouwwerk melden. Daarna verjaart deze vordering.

Een kwaliteitsborger moet onafhankelijk zijn, dat wil zeggen niet betrokken bij ontwerp, bouw en onderhoud van het gebouw waarvoor zij de borging doen. De aannemer kan, al dan niet in overleg met zijn opdrachtgever, een kwaliteitsborger kiezen. De kwaliteitsborger moet bij alle drie de fasen van het project betrokken zijn: ontwerp, uitvoering en oplevering.

Als de kwalteitsborger afwijkingen in de vereisten constateert, zal hij dit bij de opdrachtgever en de anderen betrokken partijen melden. De betrokken partijen zullen deze afwijkingen/gebreken moeten verhelpen zodat het gebouw minimaal aan het bouwbesluit voldoet. Pas als alle afwijkingen verholpen zijn zal de kwaliteitsborger bij gereedmelding van het gebouw een positieve verklaring afgeven.

Aannemers zullen zich moeten verdiepen in de Wet Kwaliteitsborging. Op deze manier zal de kwaliteitsborger minder nodig zijn en kunnen faalkosten voorkomen worden.