Illbruck

Luchtdichtheidsmetingen

14-05-2019 door ywoestenburg

In samenwerking met een aantal meetdeskundigen is door SKH een publicatie opgesteld met hierin de richtlijnen om te komen tot eenduidigheid in de meetwijze.

Dit document is tot stand gekomen vanwege de vele interpretaties wat betreft de metingen die verricht worden om de luchtdoorlatendheid (luchtdichtheid) van gebouwen te meten. De normen NEN 2686 en NEN-EN 13829 zijn niet allesomvattend waardoor deze interpretatieverschillen zijn ontstaan.

Er zijn verschillende soorten apparatuur te verkrijgen voor luchtdichtheidsmetingen, allemaal met hetzelfde doel : Het meten van de luchtvolumestroom die door de schil naar binnen of naar buiten gaat door de luchtdruk met etappes te verhogen, c.q. te verlagen om vervolgens de volumestroom te kunnen registreren. Echter de richtlijnen die door verschillende meetbureaus gebruikt worden over hoe er gemeten moeten worden om inzicht te krijgen in de luchtdoorlatendheid van een gebouw is verschillend.
Bijvoorbeeld welke ruimtes qua volume wel of niet meegenomen worden in de software en welke openingen dichtgezet moeten worden of afgeplakt.

Duidelijkheid over hoe de metingen daadwerkelijke verricht zouden moeten worden is in Nederland niet eenduidig vastgelegd. In dit document zijn richtlijnen aangegeven die door meerdere bedrijven zijn goedgekeurd. Een leidraad waar een ieder die luchtdichtheidsmetingen verricht mee uit de voeten kan.

 

Lees hier het complete artikel