Search
Generic filters
Exact matches only
Filter by Custom Post Type
Illbruck

Meestgestelde vragen

De meestgestelde vragen en antwoorden in 1 overzicht. Mocht je vraag er niet bijstaan neem dan contact met ons op, wij helpen je graag verder.

Tips

 • Statische voeg of niet?

  Op het moment dat er gekozen wordt voor een dichting in de voeg zelf (purschuim, kit, compressieband, etc.) i.p.v. eroverheen (coating, folie, butyltape, etc.) is het van belang om te weten of er beweging in de voeg te verwachten is of niet. De beweging wordt veroorzaakt door temperatuurschommelingen (thermisch) of vochtschommelingen (hygrisch) in de aangrenzende bouwdelen. Hierdoor zetten de materialen uit of krimpen ze, waardoor de voegbreedte varieert gedurende het jaar. Indien dit het geval is, is het ook van belang om te weten hoeveel ongeveer, zodat de juiste voegbreedte i.c.m. productkeuze bepaald kan worden. Op deze manier kan de dichting voor lange tijd gegarandeerd worden.

 • Luchtdichting aan de warme zijde

  De plaats van luchtdichting bevindt zich altijd aan de warme zijde van een gevel, dus achter de isolatielijn. De isolatielijn zelf heeft namelijk alleen maar de functie ‘isoleren’ en alles aan de koude zijde heeft alleen de functie ‘waterkering’ (slabbefolies, compartimenteringsfolies, etc.) of ‘slagregendichting’ (compressiebanden, kitvoegen, etc.)

 • Volg de aansluiting rondom

  Als je (bijvoorbeeld) alleen in het bezit bent van het onderdetail heb je onvoldoende informatie. De oplossing die daar mogelijk is, is wellicht niet mogelijk aan de bovenzijde van de aansluiting. Zorg dus dat je weet waar de kier heen loopt en wat er onderweg allemaal ‘op het pad’ ligt. Indien je alle details van de aansluiting te pakken hebt, ga dan voor een oplossing die in hetzelfde vlak ligt. (b.v. van binnenuit afdichten) Werk vervolgens, met het oog op eenvoud, bij voorkeur met één product.

 • bij luchtdicht bouwen bepaalt het detail

  Verzamel eerst alle details waar luchtdichting een rol speelt, dit zijn meestal de geveldetails. Begin vervolgens met een bepaalde groep details die repeterend zijn, bijvoorbeeld de kozijnaansluitingen. Kijk goed naar hoe de aansluiting bedacht is en welke mogelijkheden er zijn om hier tot een goede luchtdichting te komen. Kies dan het liefst voor zo weinig mogelijk verschillende afdichtingsproducten, dus ga voor bijvoorbeeld één folie oplossing, of één tape oplossing. Niet voor diverse soorten oplossingen door elkaar. Dit vereenvoudigt de uitvoering en verkleint de kans op fouten.

Veelgestelde vragen

 • Is luchtdicht bouwen ongezond voor de gebruikers van een gebouw?

  Soms heerst de gedachte dat luchtdicht bouwen ongezond is. Dit is niet juist, maar de gedachte hierachter is begrijpelijk. Het is van belang om verschil te maken tussen gecontroleerde ventilatie en ongecontroleerde ventilatie (in- en exfiltratie). Hierbij is ventilatie het bewust toelaten van lucht om de binnenlucht te verversen. Ventilatie is immers benodigd voor een gezond binnenklimaat. Naast gecontroleerde ventilatie vindt ook ongecontroleerde ventilatie plaats. Dit vindt plaats via de ongewenste kieren en naden tussen de verschillende componenten van een gebouwschil. Deze vorm van in- en exfiltratie dient echter voorkomen te worden. Hoe luchtdichter men bouwt, hoe effectiever de gecontroleerde ventilatie wordt.

 • Wat is natuurlijke ventilatie?

  Toevoer van verse lucht en/of afvoer van verontreinigde lucht door een natuurlijke drijvende kracht (natuurlijke trek) door druk- en/of temperatuurverschillen via de gebouwschil tussen binnen en buiten.

 • Wat zijn luchtdichtheidsmetingen?

  Bij luchtdichtheidsmetingen gaat het om een kwantitatieve beoordeling van de luchtdoorlatendheid. Met andere woorden: er wordt gemeten hoeveel buitenlucht (ongewenst) het gebouw binnenkomt, respectievelijk verlaat.

 • Welke luchtdichtheidsklassen zijn er?

  NEN 2687 kent twee luchtdichtheidsklassen: luchtdichtheidsklasse 1 (Bouwbesluit niveau) en luchtdichtheidsklasse 2 (Energiezuinig bouwen niveau). Voor een nog betere kwaliteit geldt luchtdichtheidsklasse 3, welke nodig is voor het Passiefhuisconcept en energieneutraal bouwen.

 • Is bij het verlagen van de EPC (0.6 naar 0.4) ook de luchtdichtheidseis in het Bouwbesluit aangescherpt?

  Nee, die is feitelijk nog steeds 200 dm³/s.

 • Wat is EPC?

  De EnergiePrestatieCoëfficiënt is een index die de energetische efficiëntie van een nieuwbouw aangeeft. Nieuwe gebouwen moeten aan bepaalde eisen voldoen op het gebied van energiezuinigheid. Dit wordt uitgedrukt in de Energieprestatiecoëfficiënt. Hoe lager de EPC, hoe zuiniger het gebouw. Vanaf 1 januari 2021 komt BENG in de plaats van EPC in bouwaanvragen.

 • Wat is een qv;10-waarde?

  Met luchtdoorlatendheid (aangeduid met ‘qv;10’) wordt bedoeld de luchtvolumestroom (qv) die ontstaat via de kieren en naden die zich in de gebouwschil bevinden, bij een drukverschil van 10 Pascal (uitgedrukt in dm3/s of m3/s). Met andere woorden: dit is de luchtverplaatsing tussen binnen en buiten die op een andere manier ontstaat dan via de daarvoor bedoelde ventilatieopeningen.

 • Wat is het verschil tussen een naad en een kier?

  Een naad is de ruimte tussen twee afzonderlijke bouwdelen die NIET bedoelt zijn om ten opzichte van elkaar te bewegen. Een kier is de ruimte rondom (en tussen) beweegbare delen, zodat deze ten opzichte van elkaar kunnen bewegen.

 • Wat is een lekstroom?

  Luchtvolumestroom die door lekken in de uitwendige scheidingsconstructie van een gebouw stroomt ten gevolge van drukverschillen door wind, thermiek en andere factoren. 

 • Wat is een luchtvolumestroom?

  Deze wordt afgeleid uit de druk/volumestroomkarakteristiek bij drukverschil van 10 Pa, in dm3/s. De specifieke (per m2) luchtvolumestroom wordt gevonden door te delen door de oppervlakte van de vloeren, gedefinieerd volgens NEN 2580.

 • Wat is een blowerdoortest?

  Een blowerdoortest is een testmethode om de luchtdichtheid van gebouwen te meten. De test vindt plaats door het te onderzoeken gedeelte van het gebouw een over- en onderdruk te geven en vervolgens te meten hoeveel lucht er weglekt.