Nieuwe invoeringsdatum Omgevingswet 1 januari 2023

De Omgevingswet – en daarmee ook de Wet kwaliteitsborging (Wkb) – wordt niet dit jaar ingevoerd, maar op 1 januari 2023 na eerder al enkele keren te zijn uitgesteld. Minister De Jonge voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening heeft het ontwerp-Koninklijk Besluit (KB) met deze nieuwe inwerkingtredingsdatum voor de Omgevingswet aangeboden aan de Eerste en Tweede Kamer. Om toch alvast volledig klaar te zijn voor Wkb heeft CPG een handige Wkb-checklist voor de perfecte luchtdichte afwerking opgesteld.

Download: overzichtelijke luchtdicht bouwen bestekteksten

In navolging van de handige Wkb-checklist voor de perfecte luchtdichte afwerking, hebben we ook een overzichtelijk document met alle benodigde luchtdicht bouwen bestekteksten opgesteld. Over het algemeen worden in bestekteksten zaken als algemene voorwaarden, noodzakelijke handelingen en materialen met eigenschappen omschreven die een aannemer dient toe te toepassen. Download de bestekteksten hier.

 

Download: handige luchtdicht bouwen Wkb-checklist!

De Omgevingswet – en daarmee ook de Wet kwaliteitsborging (Wkb) – wordt niet komende 1 juli ingevoerd, maar op 1 januari 2023 na eerder al enkele keren te zijn uitgesteld. Om toch alvast volledig klaar te zijn voor Wkb heeft CPG een handige Wkb-checklist voor de perfecte luchtdichte afwerking opgesteld.

Artikel GevelBouw: Bijna Energie Neutrale Gebouwen (BENG)

In samenwerking met vakblad GevelBouw en certificatie-instelling SKG-IKOB hielpen wij onlangs mee aan de publicatie van het artikel: Bijna Energie Neutrale Gebouwen (BENG), SKG-IKOB maakt gecertificeerde hoogwaardige en duurzaam aangebrachte luchtdichting mogelijk. Bekijk hieronder het volledige artikel. 

Nieuwe luchtdicht bouwen brochure

Een gebouw kan goed ontworpen, degelijk gebouwd en vakkundig afgewerkt zijn, maar het wordt pas echt perfect luchtdicht met een deskundig aangebrachte afdichting.

In deze brochure leest u wat luchtdicht bouwen is, welke eisen hieraan gesteld worden en hoe u met de service en ondersteuning van illbruck tot de beste luchtdichte aflossingen komt

 

Download hier de nieuwe Luchdicht Bouwen brochure

Diverse trends zichtbaar bij luchtdicht bouwen

“We zien dat er bijvoorbeeld meer vraag komt naar droge oplossingen voor luchtdicht bouwen. Het gebruik van banden neemt in toenemende mate de plaats in van zogenoemde natte oplossingen, in verband met de opkomst van circulair bouwen”, zegt Jesper van de Laak, Technical Manager luchtdicht bouwen bij CPG Nederland. Daarnaast is de algemene aandacht voor luchtdicht bouwen sterk aan het toenemen door de komst van de BENG-eisen en de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen in 2021.

Wet kwaliteitsborging – wat betekent dit voor de aannemer?

De wet kwaliteitsborging zal in 2022 in werking treden. Het doel van deze wet is het verbeteren van de borging van de  bouwkwaliteit, het verbeteren van de positie van de consument en het stimuleren van kwaliteitsverbetering en faalkostenvermindering.

Films Luchtdicht Bouwen

In vier films is duidelijk vastgelegd welke aandachtspunten er op gebied van luchtdicht bouwen zijn tijdens het bouwen van een woning.