Terug naar het referentieoverzicht

WoZoCo 't Zand

De BVR Bouw heeft in april 2016 een eigentijds woonzorgcomplex voor mensen met een beperking in Roosendaal opgeleverd.

Het complex bestaat uit 16 woonappartementen, 5 woongroepen van ieder 8 kamers en algemene ruimten.

Alexander van den Bos (Bouwkundig Commercieel Adviseur bij tremco illbruck) heeft regelmatig de bouwplaats bezocht en verschillende concepten met het uitvoeringsteam van BVR Bouw besproken.

DKVDC
De technische adviseurs van Gebr. Bodegraven, fischer Benelux en tremco illbruck werken samen aan praktijkoplossingen. De combinatie van bevestiging en afdichting levert veelal vergelijkbare vragen op en leidt tot soortgelijke verwerkingsadviezen.

Door deze samenwerking kunnen adviezen volledig op elkaar worden afgestemd, zodanig dat men de voordelen op de bouwplaats direct kan waarnemen. Een gecombineerd advies in de vorm van een ankerplan (Gebr. Bodegraven) in combinatie met de juiste bevestigingsankers (fischer Benelux) en met de juiste luchtdichtingsproducten (tremco illbruck) levert de aannemer direct voordeel.

Illbruck - Luchtdicht Bouwen
Het gebouw is luchtdicht afgewerkt met o.a. de illbruck producten FM330 Perfect Elastic Foam en SP925 Afdichtingscoating. Naast het gecombineerde advies van DKVDC heeft Alexander van den Bos de medewerkers op de bouwplaats getraind en regelmatig samen met de uitvoerder op de bouwplaats gecontroleerd of de producten op de juiste manier toegepast zijn.

Nullifire – Brandwerende oplossingen
De laatste jaren wordt er gelukkig steeds meer aandacht besteed aan brandveiligheid. Het uitgangspunt van brandveiligheid is compartimentering. Compartimenteren is het opdelen van een gebouw in kleinere stukjes, brandcompartimenten. De brand mag binnen de gestelde tijdsduur niet buiten het brandcompartiment treden en verder uitbreiden. Een compartiment wordt begrensd door vloeren en wanden. Deze bouwdelen moeten voldoen aan een bepaalde brandwerendheid en hier maken de aansluitingen, voegen, naden en doorvoeren een belangrijk deel van uit. De details bepalen de effectiviteit bij het brandveilig bouwen.

De BVR Bouw heeft met diverse Nullifire producten (FS705 Brandwerende Grafiet, FS711 Brandwerende Coating, FS701 Brandwerende Acrylaatkit en FB747 Fireboard) alle voegen en doorvoeringen in de bouwkundige constructie brandwerend afgedicht.

Meer informatie over WoZoCo 't Zand