Heeft u vragen of wilt u meer informatie? Neem contact met ons op.
Terug naar het referentieoverzicht

Nieuwbouw kantoor en bedrijfshal GKB Staalwerk & Machines in Barendrecht

Eind 2015 is GKB Vastgoed BV gestart met de bouw van een nieuw kantoor en bedrijfshal.

GKB Vastgoed is een familiebedrijf, waarin maatschappelijk verantwoord ondernemen een belangrijke positie inneemt. Onderdeel daarvan is duurzaam investeren in gebouwen. GKB ambieert een score BREEAM Outstanding.

Met BREEAM-NL Nieuwbouw en Renovatie worden gebouwen beoordeeld op negen verschillende duurzaamheidsonderwerpen: management, gezondheid, energie, transport, water, materialen, afval, landgebruik en ecologie en vervuiling.

Meer lezen over BREAAM https://www.breeam.nl/


Mark Vink (tremco illbruck) en Rene Buitendijk (Breur Ceintuurbaan) zijn nauw betrokken bij dit project en adviseren op het gebied van Luchtdichtheid. Samen met Willem van Gameren (GKB groep) worden de details bekeken om tot goede luchtdichte aansluitingen te komen, de medewerkers op de bouwplaats worden getraind en er vinden tussentijdse controles plaats. Hierbij wordt gekeken of de producten daadwerkelijk volgens de voorgeschreven verwerkingsinstructies worden verwerkt. Tevens wordt er gekeken of er tussentijdse aanpassingen nodig zijn.

Ca, 400 strekkende meter stelkozijn moet luchtdicht afgedicht worden. Hiervoor worden de producten TN418 Butyl Coated Foam, FM330 Perfect Elastic Foam en SP925 Afdichtingscoating toegepast.

De verticale naden tussen de betonelementen worden afgedicht met FM330 Perfect Elastic Foam, ME904 Butyl- Bitumenprimer Eco en ME407 Butylband NT.

Lees meer over dit project: http://www.gkbrealisatie.nl/projectsite/nieuwbouw-gkb/

Door het geven van toolboxmeetings en het regelmatig uitvoeren van controles wordt de kwaliteit van het project gewaarborgd.