Advies op maat van tremco illbruck? Neem contact met ons op.


Toegepaste producten

Polucon heeft de naden rondom de stelkozijnen afgeplakt met ME105 Bitumenband. De betonwanden zijn vooraf voorzien van ME901 Bitumenprimer. Ook de bouwkundige naden tussen 2 binnenwanden en de vloer-wand aansluitingen zijn afgeplakt met ME105. De stelruimten rondom de kunststof kozijnen en de bouwkundige naden zijn volledig gevuld met FM330 Perfect Elastic Foam. De aansluitingen tussen binnenwand en dakplaat alsmede het nokdetail zijn luchtdicht gemaakt met ME350 Vliestape Interieur. De stelruimten zijn vooraf gevuld met FM330 Perfect Elastic Foam. De muurplaten zijn luchtdicht afgedicht met SP925 Afdichtingscoating en ook de leidingen in de meterkast zijn rondom afgeschuimd met FM330 Perfect Elastic Foam en na uitharding ingesmeerd met SP925 Afdichtingscoating.

Terug naar het referentieoverzicht

Karel de Grotelaan, Eindhoven

Begin dit jaar zijn Woonbedrijf en Heijmans gestart met de bouw van de 82 sociale huurwoningen (56 appartementen, 12 zorgappartementen en 14 rijwoningen) aan de Karel de Grotelaan in het Genderdal in Eindhoven. Het project is uitgeroepen tot groene proeftuin om duurzame producten en technieken toe te passen. De leefwensen en duurzaamheidseisen van de bewoners staan centraal bij het ontwerp en de bouw. Woonbedrijf heeft ook het onderhoud en het beheer voor de duur van 15 jaar bij Heijmans ondergebracht in een Design, Build en Maintain-contract. De woningen worden eind 2015 opgeleverd.

Het project maakt onderdeel uit van wat in 2020 de duurzaamste wijk van Eindhoven moet zijn. De woningen zijn straks de eerste woongebouwen die gerealiseerd worden volgens de duurzaamheidsprincipes van The Natural Step (TNS) . Zo worden zo weinig mogelijk materialen gebruikt, die schadelijk zijn voor het milieu en zijn bij de sloop alle vrijkomende materialen zo optimaal mogelijk gescheiden zodat hergebruik mogelijk is. Uitgangspunt is de inzet van nieuwe technieken die passen bij het dagelijks gebruik van de bewoners. Zo krijgen zij onder meer zeggenschap over onderhoud, beheer en het delen van energie en andere voorzieningen in de vorm van co-housing.

Marcel Rijff van tremco illbruck is nauw betrokken bij dit project en heeft een technisch advies gemaakt om op deze manier mogelijke luchtlekken te voorkomen.

Het adviesrapport wordt gemaakt op basis van de detailtekeningen en het bestek zoals die zijn opgesteld in de ontwerpfase. Samen met de opdrachtgever worden de tekeningen en technische detailleringen van het gebouw verwerkt tot een compleet advies. Het adviestrapport wordt vervaardigd aan de hand van de huidige kennis, bouw- en regelgeving, ervaringen en ondernomen testen op de producten in de Center of Excellences van tremco illbruck. In het adviesrapport wordt per detail aangegeven welke illbruck producten gebruikt kunnen worden om ervoor te zorgen dat de juiste luchtdichting wordt gecreƫerd. Samen met gedetailleerde informatie omtrent de productkeuze en de verwerkingsrichtlijnen, heeft de opdrachtgever een kant en- klaar rapport in handen en kan de aannemer aan de slag.


  • Betrokken partijen:

Het adviesrapport van tremco illbruck geeft een advies op maat en vormt de basis voor een resultaat dat voldoet aan alle eisen.