Contact Terug naar het referentieoverzicht

Energieneutraal onderwijs in Haarlem

In het nieuwe complex Plein Oost is de eerste energieneutrale school van Haarlem gehuisvest. Goed geïsoleerde en luchtdichte gevels met triple glas zorgen voor een laag energieverbruik.

Het gebouw Plein Oost in Haarlem biedt onderdak aan een brede school met een basisschool, een school voor speciaal onderwijs, een peuterspeelzaal, een naschoolse opvang en een sportaccommodatie.

Luchtdichtheid
De isolatie in de spouw is tweelaags aangebracht met ten opzichte van elkaar kruislings geplaatste naden. De manier van verwerken heeft erg veel invloed op de isolatiewaarde en luchtdichtheid. Kingspan heeft hierbij geadviseerd. Om de hoge luchtdichtheidseis van qv:10 = 0,2 dm³/s.m² te behalen heeft tremco ilbruck geadviseerd om de aansluitvoegen en naden af te werken met elastisch purschuim.

De hoge luchtdichtheid is ruimschoots behaald. De qv:10 bleek na meting 0,09 dm³/s.m² te zijn. Meer als de helft minder als de gestelde eis!

  • Betrokken partijen: